| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook | Youtube | Google+ |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Powiat Słupsk Kuchnia Słupska Chleb Słowiński ze smalcem i ogórkiem Karczma Słupska Karczma pod Kluką
- | - Słupska Gastronomia | Złote Patelnie | Mistrz Czarnecki | Tadeusz Szołdra | Słupski Chłopczyk | Najstarsza Pizzeria | Słowiński Placek | Słowiński Chleb | Publikacje | Księgarnie - | -
- | - Karczmy, restauracje i... - | - Przepisy: Przekąski | Polewki | Ryby | Ptactwo | Mięsiwa | Inne specjalności | Surówki | Sosy | Desery | Napitki | Napoje - | - Koszyk Regionalny - | -
- | - Kuchnia Zachodniopomorska | Kuchnia Nadmorska | Kuchnia Błękitna | Kuchnia Norda | Kuchnia Słowińska | Kuchnia Kaszubska | Kuchnia Pomorska | Kuchnia Kujawska - | -

Kuchnia Słupska Słupsk / Kuchnia Słupska / Warunki używaniaPoniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Kuchnia Słupska. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Kuchnia Słupska może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Kuchnia Słupska nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Kuchnia Słupska, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Kuchnia Słupska nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Kuchnia Słupska. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Kuchnia Słupska udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Kuchnia Słupska nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Kuchnia Słupska uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Kuchnia Słupska jest równoznaczne z udzieleniem Kuchnia Słupska nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Kuchnia Słupska ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Kuchnia Słupska w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Kuchnia Słupska nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Kuchnia Słupska uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Kuchnia Słupska uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.Web Informer Button